Služba civilne zaštite Istarske županije

Služba civilne zaštite

Vatrogasna zajednica Istarske županije je u cilju razvoja sustava civilne zaštite primjerenog potrebama općina, gradova i Istarske županije 2005. godine ustrojila Službu civilne zaštite pri Vatrogasnoj zajednici Istarske županije.

Služba civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije vezana je uz sustav vatrogastva kao najbrojnije i najorganiziranije operativne snage civilne zaštite te operativno djeluje u nadležnosti Stožera civilne zaštite Istarske županije i Stožera civilne zaštite gradova i općina.

Služba civilne zaštite obavlja stručno administrativne poslove za većinu gradova i općina i Istarsku županiju.

Kontaktirajte nas:

  Vaše ime (obavezno)

  Vaš email (obavezno)

  Predmet

  Vaša poruka

  Sjedište:

  Služba civilne zaštite Istarske županije
  52100 PULA, Stoja 2
  OIB: 96941123283
  tel: +385 52 386 155
  e-mail: denis.stipanov@vziz.hr